Jak prywatny detektyw może pomóc przy rozwodzie?

Pomoc detektywa przy sprawie rozwodowej wbrew pierwszym skojarzeniom nie musi wiązać się tylko ze zdobywaniem dowodów zdrady,  może  być dużo szersza i wykraczać poza podstawowe wyobrażenia.

Zakres pracy detektywa zawsze zależy od danego przypadku lub konkretnej sytuacji. Dzięki jego wsparciu  możemy dowiedzieć się np., w sytuacji rozstania się małżonków/partnerów , kto faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, gdzie i z kim dziecko spędza czas, a przede wszystkim czy dziecku nie dzieje się krzywda.

Działania detektywa mogą okazać się   również pomocne w sytuacji tzw.  porwań  rodzicielskich. Niestety, takie przypadki zdarzają się coraz częściej i dotyczą zarówno uprowadzeń małoletnich wewnątrz kraju jak i wywozu za granicę. Praca detektywa sprowadza się wówczas zarówno do  analizy zagrożenia porwaniem,  jak i do ustalenia miejsca pobytu dziecka w sytuacji jego dokonania.

Istotną kwestią, z którą często spotyka się w swojej pracy  prywatny detektyw, jest również zlecenie ustalenia faktycznego miejsca  pobytu męża lub żony, w przypadku nagłego zerwania wszelkiego kontaktu ze współmałżonkiem.