Mediacje przedsądowe

Mediacje przedsądowe

Praca detektywa nie musi ograniczać się jedynie do zdobywania i przekazywania informacji.

Naszym Klientom oferujemy również pomoc w mediacjach, które są powszechnie uznaną metodą polubownego rozwiązywania sporów między stronami.

Mediacja prowadzona poza sądem, stwarza możliwość rozmowy w neutralnej atmosferze i jest pomocna w sprawach zgłaszanych przez osoby, które nie radzą sobie z problemem.

Podstawą skutecznej mediacji jest neutralność, bezstronność i poufność mediatora oraz dobrowolność uczestnictwa w całym procesie.

Zastosowanie wymienionych wyżej zasad podczas mediacji daje stronom konfliktu szansę na sprawne i konstruktywne rozwiązanie sporu, nim stanie się on przedmiotem postępowania sądowego.

Potrzebujesz mediatora?

Zadzwoń i dowiedz się więcej.

tel. +48 883 699 848