Jesteśmy licencjonowaną Agencją Detektywistyczną z siedzibą we Wrocławiu.

Działamy na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz w oparciu o przepisy Ustawy o Usługach Detektywistycznych z dnia 6 lipca 2001 roku z późniejszymi zmianami.

Nasi detektywi posiadają niezbędne licencje wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Realizujemy sprawy dla osób fizycznych, kancelarii prawnych oraz innych instytucji.

Ustalamy fakty i dostarczamy niepodważalne dowody.

Łączymy wiedzę z wieloletnią praktyką co pozwala nam na skuteczne wykonanie powierzanych spraw.

Kierujemy się najwyższą starannością i zaangażowaniem przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej dyskrecji na każdym etapie zlecenia.

Ceny naszych usług dostosowywane są indywidualnie do każdej sprawy, w zależności od zakresu podejmowanych czynności.


Zakres naszych usług obejmuje:

  • weryfikację wierności partnera
  • wykrywanie i dostarczanie dowodów w sprawach zdrady
  • prowadzenie obserwacji i zbieranie danych o osobach
  • poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się
  • weryfikacja reputacji pracowników oraz kandydatów na opiekunów dzieci i osób starszych
  • stacjonarna i mobilna obserwacja osób i mienia
  • ustalenia majątkowe
  • pomoc i opieka prawna
  • inne niestandardowe zlecenia

Potrzebujesz detektywa?

Zadzwoń odpowiemy na każde pytanie.

tel. +48 883 699 848

Profesjonalizm
Długoletnie doświadczenie.
Licencje zawodowe.
Zezwolenie MSWiA.
Ubezpieczenie OC.
Usługi realizowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.


Dyskrecja
Ochrona tajemnicy treści spraw przekazanych do realizacji.
Poufnie i skutecznie.

Uczciwość
Efekty naszej pracy zawsze są zgodne ze stanem faktycznym i nie podlegają subiektywnej ocenie.

Indywidualne podejście
Podstawa działania to dobry kontakt z Klientem na każdym etapie prowadzenia sprawy.