Poszukiwania przez prywatnego detektywa osób ukrywających się

Coraz częściej spotykanym zjawiskiem społecznym  jest chęć zerwania z dotychczasowym życiem i zaczynania wszystkiego „od nowa”. Jednym z głównych powodów „ucieczki” oraz utajniania  miejsce pobytu stanowią problemy z wymiarem sprawiedliwości lub wierzycielami. Istotną grupą są również osoby nieradzące sobie z problemami rodzinnymi, osoby młodociane oraz mające problemy zdrowotne.

Osoby ukrywające się czynią przeważnie przemyślane kroki utrudniające ich lokalizację. W sytuacji takiej wytrwała i dyskretna  praca doświadczonego detektywa bardzo często przynosi oczekiwane efekty. Prywatny detektyw podejmuje wówczas szereg czynności mających na celu wskazanie miejsca pobytu osoby ukrywającej się takich jak m.in.  przeprowadzenie wywiadu środowiskowego wśród rodziny, znajomych lub współpracowników oraz  obserwacja tego kręgu, który może wspierać w zacieraniu śladów lub pomagać w ukrywaniu się.