Jakie uprawnienia w Polsce ma prywatny detektyw?

Mianem detektywa może posługiwać się  osoba posiadająca licencję.  Wykonuje ona czynności będące tzw. usługami detektywistycznymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Licencję detektywa wydaje na czas nieoznaczony (a także zawiesza lub cofa) Komendant Wojewódzki Policji.

Detektyw może uzyskiwać, przetwarzać oraz przekazywać informacje o osobach (bez ich zgody), przedmiotach i zdarzeniach. Oznacza to m.in. możliwość obserwacji  osób w miejscach ogólnodostępnych, wykonywanie zdjęć, filmów i dokumentacji.

Detektyw zobowiązany jest do kierowania się w czasie wykonywania usług detektywistycznych etyką oraz  lojalnością wobec zleceniodawcy, a także szczególną starannością i rzetelnością.

Detektyw ma obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji oraz okoliczności sprawy, o których dowiedział się w czasie wykonywania usług.

Po zakończeniu zlecenia  detektyw sporządza sprawozdanie, które powinno zawierać  opis stanu faktycznego, datę rozpoczęcia oraz zakończenia przeprowadzonych czynności.